Stránky o všem ilegálním

Kuř abude ti kouřeno

Toluen

toluen a jiná průmyslová rozpouštědla, náplně do zapalovačů, benzen, benzín atd. - podceňovaná, ale pro fyzické i psychické zdraví snad nejnebezpečnější skupina (zne)užívaných psychotropních látek

Toluen - omezení v uvádění na trh nebo do oběhu

Toluen se smí od 15. června 2007 uvádět na trh a do oběhu pouze pokud není určen k prodeji spotřebitelům. Omezení je stanoveno bodem 48 části I přílohy č. 2 vyhlášky č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno.

Těkavé látky - podrobně

underdrainchildren1.jpg 
Jedná se o skupinu návykových látek uvedených v MKN-10 pod označením F 18 – prchavé látky. Označují se někdy i jako těkavé látky nebo inhalační drogy. Patří mezi ně některá rozpustidla, ředidla a lepidla, ale i plynné látky, například éter a rajský plyn. Jednotlivé prchavé látky se od sebe liší chemickým složením, způsobem účinku a klinickým obrazem. Společným znakem po užití je ovlivnění CNS, které se projevuje euforií, většinou s útlumem, mohou se objevit zrakové a sluchové halucinace.

 
!!!