Stránky o všem ilegálním

Kuř abude ti kouřeno

DROGY A ZÁKONY

  Je trestné užívání
drog?
Je trestné
držení drog pro vlastní potřebu?

Maximální
možný trest odnětí svobody
za
obchod

Belgie ANO**
Je trestné užívání
drog?
Je trestné
držení drog pro vlastní potřebu?

Maximální
možný trest odnětí svobody
za
obchod

Belgie ANO
až 20 let
Dánsko ANO ** až 6 let
Francie ANO * (až 1 rok) ANO ** až 30 let
Irsko NE (s výjimkou opia) ANO (až 7 let) až doživotí
Itálie NE NE *** až 15 let
Lucembursko ANO * (až 3 roky,
ve skupině až 5 let)
ANO (až 3 roky) až doživotí
Německo NE ANO (až 5 let nebo
léčba)
až 15 let
Nizozemsko NE (možno umístění
do léčby)
ANO (až 1 rok) až 12 let
Portugalsko ANO * (až 3 měsíce
nebo pokuta)
ANO (až 3 měsíce nebo
pokuta)
až 15 let
Rakousko NE ANO (až 6 měs. nebo
léčba)
až 5 let
Řecko NE ANO (až 5 let nebo
léčba)
až doživotí
Španělsko NE (na veřejnosti
pokuta)
NE *** až 23 let
Švédsko NE ANO (až 6 měsíců) až 10 let
Velká Británie NE (s výjimkou opia) ANO (až 7 let) až doživotí
Česko NE ANO (až 5 let) až 15 let
Belgie až 20 let
Finsko ANO * (až 2 roky) ANO ** až 10 let
* často se využívá odklonů či alternativních trestů (např. upuštění od potrestání, ochranné léčení)
** držení pro vlastní potřebu není výslovně trestné, ale spadá obecně pod postih držení drog z titulu obchodování s nimi
*** tyto země disponují systémem přísných administrativních sankcí (odnětí řidičského oprávnění, odnětí pasu, vysoké pokuty apod.)

Jak je vidět, ČR je v oblasti právní úpravy ve srovnání se zeměmi EU někde uprostřed, a to jak v oblasti postihu za užívání drog (pouze 4 země mohou trestat, avšak využívají především jiných forem, zbývajících 11 zemí netrestá, stejné je to i v ČR), tak za držení drog (pouze 2 země netrestají přímo, ale nepřímo, tj. administrativně, zbývajících 13 zemí držení drog trestá, stejné je tomu i v ČR). Srovnatelná je rovněž výše maximálních trestních sazeb za nejtěžší delikty spojené s drogami, a to za výrobu a prodej drog (mírnější maximální postihy jsou v 5, přísnější v 7 a stejné ve 3 zemích).

 
!!!