Stránky o všem ilegálním

Kuř abude ti kouřeno

Cannabis: vědecký pohled

Zastánci Cannabisu argumentují na veřejnosti výroky, podle nichž rizika ohrožující tělesný a duševní stav u této drogy "(ještě) nejsou vědecky prokázána" a Cannabis je proto vlastně "bezpečný".

...........................

"Ani jediná z těchto zpráv nepodává důkaz o tom, že Cannabis není nebezpečný."

Dr. Carlton E. Turner
po vyhodnocení všech
studií provedených
v letech 1964-1982
a diskusích o Cannabisu
(celkem 6500)
...........................

Názor mezinárodní vědecké obce na téma Cannabis lze v daném okamžiku shrnout takto:

1. Zjištěné souvislosti mezi konzumací Cannabisu a případnými devastujícími dopady jsou bez výjimky ohromující.

2. Při dlouhotrvající konzumaci není pochyb o tom, že hrozí vzrůstající poškození jak tělesného, tak i duševního stavu lidského organismu. V řadě případů jde o poškození nevratné.

I rovnice "dosud nedokázáno = není nebezpečné" je fatálním omylem, jak je jasně vidět z výzkumu v oblasti tabáku.

Bylo zapotřebí 50 let a tisíce vědeckých prací, aby se prosadil poznatek, že tabák je nebezpečný a že existuje přímá souvislost mezi kouřením tabáku a rakovinou, srdečními onemocněními a jinými nemocemi. Teprve po desetiletích průzkumu se prokázala jako opodstatněná souvislost, která ovšem existovala po celou tuto dobu.

...........................

"…velký počet studií provedených v posledních letech (nemohl) popřít nebezpečnost Cannabisu …"

J. V. Scheidt
Přehled omamných drog, 1999
...........................

Během fáze průzkumu a současných snah o zlehčování rizik a glorifikaci tabáku zemřelo v průmyslových zemích celého světa 60 milionů lidí na dlouhodobé důsledky kouření.

Kdo s tímto vědomím označuje Cannabis jako "bezpečný", ten naprosto podceňuje situaci.

Je pochopitelné, že se konzumenti a zastánci drog odvolávají na několik málo protichudných vyjádření. Problematice však neprospěje, jestliže si nebudeme všímat 99% celosvetově uznávaných expertů, kteří v Cannabisu vidí mimořádně nebezpečný potenciál.

 
!!!