Stránky o všem ilegálním

Kuř abude ti kouřeno

Amfetaminy

Amfetaminy

amphetamines1.jpg
Představují prototyp stimulačních látek. Amfetamin byl poprvé syntetizován v roce 1897. Amfetaminy byly a jsou institucionálně užívány jako nepovolený doping ve sportu a coby sočást "krizových balíčků" vybraných vojenských jednotek.
Druhá světová válka bývá někdy s nadsázkou popisvána jako "souboj mezi benzedrinem (spojenci) a pervitinem (státy OSY). Benzedrin (resp. čisté amfetaminy) vyhrál.

Ve 30. letech byl používán v medicíně k léčbě narkolepsie (patologické spavosti), od padesátých let amfetaminy a jejich příbuzné látky představují hlavní složku anorektik – „léků pro hubnutí,“ z nichž se v České republice vyráběl a zneužíval např. známý Fenmetrazin a Dexfenmetrazin, rozšířený zejména mezi studenty a profesionálními dálkovými řidiči. Dalším lékařským využitím derivátů amfetaminu je léčba dětské hyperkineze (mimovolní pohyby).
Amfetaminy se masivně zneužívají zejména ve skandinávských zemích, Polsku, Pobaltí a Velké Británii. Objevují se v nejrůznějších formách, v poslední době jako tzv. „ice“ (led), který lze kouřit podobně jako crack (viz dále). Typicky se ale amfetaminy zneužívají injekčně a šňupáním a na trhu se vyskytují zejména jako kapsle.
Zneužívání amfetaminů není v ČR příliš rozšířeno, v omezené míře se vyskytuje na Severní Moravě, kam se pašuje z Polska.

 
!!!